• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

چه باید بکنم وقتی نگران و...

ترس ها و نگرانی ها، زندگی را سخت می کنند و تعجبی ندارد اگر در خوابیدن، غذا...